これがベトナム大学院の実態だ!

Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minhの大学院修士課程に社会人入学

2018-10-10から1日間の記事一覧

作文対策

Tôi nghĩ rằng cho phát hiện của vấn đề nghiên cứu có 2 sau. Thứ nhất là cần thiết của cuộc sống và tùy theo nguyện vọng của mình. Cụ thể, khi người ta nghĩ khó khăn trong trường hợp nói với người nước ngoài, thì có thể nghi thiết yếu máy d…